1 ± 6 میلی متر

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

1 ± 6 میلی متر

تماس بگیرید

خاب فرش به ارتفاع نخ پایل گفته می‌شود.