افتخارات و دستاوردها

گروه ستاره کویر یزد مفتخراست که بخشی از دستاوردها و افتخارات این مجموعه که حاصل تلاش‌ها و پشتکار افراد دلسوز و مبتکر گروه ستاره کویر یزد می‌باشد و به منظور ارج نهادن به حقوق مشتری و ارتقاء کیفیت انجام گرفته را ارئه نماید.

سال 1390

رعایت حقوق مشتری

تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان

سال 1390

سال 1391

رعایت حقوق مشتری

تندیس طلایی صادرکننده نمونه

سال 1391

سال 1391

رعایت حقوق مشتری

تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان

سال 1391

سال 1391

رعایت حقوق مشتری

تقدیرنامه صادرکننده نمونه ملی

سال 1391

سال 1392

رعایت حقوق مشتری

تندیس طلایی ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان

سال 1392

سال 1392

رعایت حقوق مشتری

تندیس طلایی صادرکننده نمونه

سال 1392

سال 1395

رعایت حقوق مشتری

تندیس برگزیده روز ملی صنعت و معدن

سال 1395

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه